Nature & Harmonie

纯天然生态无机涂料产品向您承诺完全杜绝挥发性有机化合物(VOC)
  关于我们 > 生态涂料是什么?  

生态涂料是什么?

天然涂料生态涂料是主要采用可再生且对人体无害的植物或矿物作为原材料生产而成天然涂料对环境仅有有限的影响,其特点为涂料中不含有害于使用者的毒素我们可以了解某一天然涂料的全部组成,因为在产品标签上明确列出了其组成。

天然涂料的特点为:

-         原材料来自植物和矿物

-         不含毒素

-         组成明确写于标签上

-         含少量或不含VOC

-         不含重金属(苯、甲苯、铬、镉)、甲醛或乙二醇醚

-         对内部空气质量影响十分有限

 

 
 

我的购物车

Produits cologiques et naturels pour la dcoration de votre maison